<< 
 << 
 << 
מולדר לבגטים

מולדר לבגטים

מולדר לבגטים

 ציוד חיוני לייצור באגטים באורך של עד 700 מ"מ. מותאם במיוחד לקווי ייצור עם פרופרים להתפחה.

לפי הזמנה, ניתן לספק עם חגורת הוצאה ממונעת

:פרטים נוספים

י. פפר בע"מ סמטת מעלה החומה 9 אזה"ת החדש אור יהודה טל': 03-5335038   פקס: 03-5330554  

 feffer-j@013.net